راهیان نور - روایت سوم

 یا لطیف

شرهانی    

           

    اینجا هیچ چیز نمی توان گفت حس عجیبی که دیگردر هیچ جای سفر تکرار نشد . ۱۵ قنداقه کوچک که همگی پر بودند از مشتی خاک و استخوان .  من اینجا ایستاده ام و سرانجام غفلتم را می اندیشم و به این می اندیشم که این مردان بعد از این همه سال باز هم یادآوررشادت حسینیان هستند و من که حتی تحمل وجود خود را ندارم و خود را وصله ناخوشی در این مکان میبینم .

           کیست که با دیدن این قنداقه ها به یاد شیرخواره حسین (ع) نیافتد

شرمسارم و سر به زیر می افکنم .نمی توانم بیش از این، اینجا باشم گویی می خواهم از حقیقت شرمناک خود فرار کنم . انگاری با فرار از اینجا وارد سرزمین دیگری می شوم که اثری از شهدا در آن نیست. کاش با تمام وجود می فهمیدیم که اینان همیشه و همه جا هستند ومن همواره  از خود فرار می کنم و هیچگاه درنگی نکردم تا شاید ........

                                                                                           یا علی مدد

                                                                                          التماس دعا

 

/ 1 نظر / 57 بازدید
محمد حسین

سلام. ياد اون مادر شهيدی افتادم که می گفت وقتی نوزاد بودی از حالا بزرگتر بودی... التماس دعا.